Pragovi za vrata i rukohvati

prag

Pragovi za vrata proizvode se od bukovog, čamovog, hrastovog drveta

Pragovi

Rukohvati

Rukohvati idu od bukovog, čamovog drveta.

Dužina po zahtevu kupca