Podužne daske za zid – ograde

pd

Daske se rade od čamovog drveta.

Dužine i širine idu po zahtevu kupca.

Podužne daske za zid i ograde